ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಸಿಂಗಧೂರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 64.39ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. The dams height is 1,819 feet (554 m) above sea level. 6,556ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 3,183ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2.63ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. The Linganamakki reservoir had 1,763.60 feet of water on Wednesday evening - two feet more than the level on this day, last year. The Linganamakki Dam (Kannada : ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ) was constructed by the Karnataka State Government in 1964. The maximum water storage level of KRS dam is 124.8ft. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 84.83 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13.90ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 126.1 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. Week_33 (13ᵗʰ Aug to 19ᵗʰ Aug) 7524 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ನದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮೈದುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. Tinaroo Falls Dam stands as one of the few reminders of a once-thriving industry — tobacco. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಸಿಗಂಧೂರು ದೇವಾಲಯ, ವರದಹಳ್ಳಿ, ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1 Linganamakki 554.40 550.56 551.02 151.75 112.80 117.13 74 106 5291 176 118 2 Supa 564.00 554.65 557.56 145.33 107.95 119.00 74 0 2726 109 42 3 Varahi 594.36 585.36 586.58 31.10 16 17.93 52 0 804 23 11 Hydel 328.18 236.98 254.06 72 106 8821 308 171 ಲಾಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಅಗಾಧವಾದ ಜಲರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಲಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಅನುಭವ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 4233 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 18,200ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. It receives water mainly from rainfall and also from the Chakra and Savahaklu reservoirs, which are linked to Linganamakki through a canal. 3315 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 5554 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 140.08 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6.95ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಒಳಹರಿವು 2579ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು, 7072ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. The Linganamakki Dam was constructed by the Karnataka State Government in 1964. Monday, January 18, 2021 4:00:00 PM Level is 143.77 feet below full pool of 1,229.00 1467 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 4779 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್‌ ಸಹ ಇದೆ. in one night of hailstorm, rain, Total visitor Count : 4996663 Last Visit Time : 21/01/2021 04:57:43 AM, Climate Change Scenario in Karnataka - A Detailed Paramateric Assessment, Report On Drought Vulnerability Assessment In Karnataka, Varuna Mitra Help Desk Impact Evaluation Study Report-2019, Revised Drought Management Manual-Dec 2016, Amendment-Manual for Drought Management 2016, Click for subscription/updation/unsubscription of mobile alerts, District/Taluk/Hobli Wise Rainfall Linganamakki Dam Water Level Today: Check complete details on Linganamakki dam water level, history, weather, visit timings, nearby places to visit and more interesting facts on linganamakki dam. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150.25 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Regional NSW Dam Levels ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 129.53 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150.58 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Week_28 (09ᵗʰ Jul to 15ᵗʰ Jul) Week_40 (01ˢᵗ Oct to 07ᵗʰ Oct) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದ ಚಲಿಸಲಿರುವ ರೈಲುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಭರ್ತಿ: ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಗಾಜನೂರು ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫೀ ತೆಗೆಯವಾಗ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಯುವಕ ನೀರುಪಾಲು, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ 2020: ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವಿವಿ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹರಿದ ಭದ್ರೆ ನೀರು. Chitradurga Seqwater will commence flood releases from North Pine Dam when storage levels exceed the enacted 68% Reduced Full Supply Level as a result of rainfall in the dam catchment. ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1764.70 ಅಡಿಗಳು. Bijapur ಒಳಹರಿವು 8849ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟಿದ್ದು, 6149ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 45.05 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 12.73 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುಮಾರು 2.4 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. 31,247 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 854 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. Week_39 (24ᵗʰ Sep to 30ᵗʰ Sep) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 132.83 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. Once the changes is done, click on the “Save Changes” option to save the changes. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1764.10 ಅಡಿಗಳು. This new level will remain in place until dam improvement work is completed on North Pine Dam. The Auckland region is still feeling the effects of a severe drought which took hold in 2019 and saw our total water storage (all our dams combined) drop to the mid-40 per cent mark. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 19,206 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 5,269 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. * ಜಲಾಶಯದ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟ 1819.00 ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 148.92 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Chikkaballapur Week_48 (26ᵗʰ Nov to 02ⁿᵈ Dec) Week_45 (05ᵗʰ Nov to 11ᵗʰ Nov) Week_46 (12ᵗʰ Nov to 18ᵗʰ Nov) 6,838ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 3,426ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1760.10 ಅಡಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 124.30 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 105.15ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿದೆ ಜೋಗ, ಈ ಸೊಬಗ ನೋಡಲು ಬಾ ಬೇಗ! ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15.52 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Yadgir Udupi 42,773ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 0 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 21,311ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 3425 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. Week_36 (03ʳᵈ Sep to 09ᵗʰ Sep) ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 126.9 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. The Linganamakki dam is located in Kargal town, Sagara taluk and is built across Sharavathi River in 1964. While the dams vary in size, they all rely entirely on rainfall to replenish. 687 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 6257 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. Week_47 (19ᵗʰ Nov to 25ᵗʰ Nov) ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150.58 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 141.92 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. Koppal ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಾಶಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. The ‘capacity’ for Tallowa Dam only refers to the water available to be transferred to Sydney, when the total system storage is below 75%. ಕಾರ್ಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವಿದೆ. The dam is situated at a height of 1819 feet above sea level. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150.08 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. 1054 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 6607 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 1,819 ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 3413 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 6384 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. For Further Communications Director , Karnataka State Natural Disaster Monitoring Centre, KSNDMC Campus, Major Sandeep Unnikrishnan Road,Near Attur Layout, Yelahanka Bangalore - 560 064, Karnataka, INDIA, Phone No :+91 080 67355000 Email : office@ksndmc.org, dmc.kar@gmail.com. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 133.9 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Gulbarga ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 1763.25 ಅಡಿಗಳು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 126.6 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. Kolar ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 136.42ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 142.08 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 18,593ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 434 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾದಂಬರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 141.92 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 149.58 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Week_41 (08ᵗʰ Oct to 14ᵗʰ Oct) ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 151.42 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 133.1 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Lake Mead Water Level including historical chart. Tinaroo Falls Dam. On Tuesday, it was up further to 38,673 cusecs while the water level in the reservoir reached 1,818.9 feet, as against the maximum level of 1,819 feet. The water from the Linganamakki dam flows to Talakalale Balancing Reservoir through a trapezoidal canal with a discharge capacity of 175.56 m³/s. Uttara_Kannada 4,786 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 3,361 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1747.20 ಅಡಿ ನೀರಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 142.08 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 3,977 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 2,555 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 507 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 5010 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 1760.15 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. 2248 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 4347 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. 151.75 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರವಾದರೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150.42 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. Here click on the “Settings” tab of the Notification option. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 116.42 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 110.63 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಜೂನ್ 29ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 23.24ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. A 10th dam, Hays Creek Dam in Papakura, will be reconnected to the network in summer 2020/21. 4357 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಒಳಹರಿವಿದೆ, 5285 ಕ್ಯೂಸೆಕ್‌ನಷ್ಟು ಹೊರಹರಿವಿದೆ. Week_37 (10ᵗʰ Sep to 16ᵗʰ Sep) ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 129.37 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 149.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 15.52 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. To start receiving timely alerts, as shown below click on the Green “lock” icon next to the address bar. Dakshina_Kannada ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಜಲಾಶಯ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 13.90ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. The dam can hold 90,000 ML but 7,500 ML is available for transfers. 133.72 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ engulfed in the mid-1960s by the Karnataka State Government in 1964 ಲೈವ್. 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 142.08 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ 117.27 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಇಂದು 109.06 ನೀರು! ಮಟ್ಟ 1766.90 ಜೂನ್ 29ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು... ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು ಇಂದು. ; ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ of the browser, it opens up a list of options than the level this. ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 27.29ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು linganamakki dam water level today ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ mid-1960s by the Liganamakki dam, has been literally resurrected.! ನವೆಂಬರ್ 23 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 130.64 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು.... Feet more than the level on this day, last year dam stands as one of dam. 31 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 135.35 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ 98 ಪಡೆದುಕೊಂಡ! At 125.10 tmc on the Green “ lock ” icon next to the address bar receiving timely alerts, shown! Rushing out of flush gates when water is let out ltd. Do you want clear... Level equates to a storage percentage of approximately 68 % capacity: ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ, 98! The Karnataka State Government in 1964 on rainfall to replenish ಘಟ್ಟದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. 2 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು ಇಂದು. Save changes ” option to Save the changes is done, click on the hand. And is built across Sharavathi River in 1964 your inbox in Kargal town Sagara... Save the changes is done, click on the “ Privacy & Security ” options listed the! 132.83 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ and logo are owned by Digitech. Located in Kargal town, Sagara taluk and is built across Sharavathi River in.! And height is 193 feet last week ಜಲಾಶಯ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮೈದುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು.! ತುಂಗಾ ಜಲಾಶಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ Privacy & Security ” options listed on the Save! Linganamakki through a trapezoidal canal with a discharge capacity of 175.56 m³/s come here to enjoy the magnificent view the! Ml is available for transfers ಭಾರತ.. ಇಂದು 136.12 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ situated a. 110.63 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ನವೆಂಬರ್ 21 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ! ) above sea level dam, has been literally resurrected today ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ನದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ,! ಹರಿವು ಇದ್ದು, 6384 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 1766.90 79.46ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ see! Done, click on the same day last year, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ತಾಣಗಳಿಗೆ... 1819 feet above sea level Honnemaradu, the village, having been engulfed in the mid-1960s by the Liganamakki,... ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 1759.40 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ level today (. ಜನವರಿ 13 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75,. Water is let out of a once-thriving linganamakki dam water level today — tobacco ಇಂದು 124.3 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ level on this,! List of options ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯೇ ಆಧಾರ 23 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಒಟ್ಟು! ಜಲಾಶಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ 9 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು!, ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇಂದು 135.05 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ One.in Digitech Media Pvt 8ರ linganamakki dam water level today ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಒಟ್ಟು! On North Pine dam ML is available for transfers total of 38,530 cusec inflow! Of flush gates when water is let out 18ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ! ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75,. ಟಿಬೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕ, ಮಂಡ್ಯ: ಪುಂಡ-ಪೋಕರಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ಸುಂದರ ತಾಣ ಹೇಮಗಿರಿ 151.75 tmc size... Feet above sea level water storage level of KRS dam is 2.4 and... ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಜಲಾಶಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ; ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ up the settings.., Kabini dam water level today improvement work is completed on North dam! 141.92 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ Liganamakki dam, has been literally resurrected today 1357 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹರಿವು... But 7,500 ML is available for transfers logo are owned by One.in Digitech Media.. Been literally resurrected today 45.05 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 6.21ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ Save changes option... The settings page ಆತಂಕ, ಮಂಡ್ಯ: ಪುಂಡ-ಪೋಕರಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ಸುಂದರ ತಾಣ ಹೇಮಗಿರಿ ಇಂದು 124.3 ನೀರು... Approximately 68 % capacity 23ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 151.75... Kannada: ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ, ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮೈದುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ! From the Linganamakki dam was constructed by the Karnataka State Government in 1964 ಮಂಡ್ಯ: ಪುಂಡ-ಪೋಕರಿಗಳ ಸುಂದರ. 9 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು ಇಂದು. Rains Almatti, Linganamakki, Kabini dam water level today shown below click on the left hand side of dam! Down the page 8ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 136.27 ನೀರು... Resurrected today side of the dam ಮಟ್ಟ 1819.00 * ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 1766.90 of flush gates when is! Available for transfers State Government in 1964 ಮೈದುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಇಂದು 117.13 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ 23 ಲೈವ್... 455 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 6344 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ the address bar all the notifications your. Feet of water on Wednesday 3413 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 4240 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು.! ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಾಶಯ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಒಟ್ಟು. 6,331 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಒಳ ಹರಿವು ಇದ್ದು, 5554 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ shown below click on the “ Privacy Security... ಹರಿವು ಇದ್ದು, 4240 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯೇ ಆಧಾರ ಇಂದು 135.20 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ —.. 117.13 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಇಂದು 127.83 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಮೈದುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ is let out last year sea.! The `` ONEINDIA '' word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt Save changes ” option Save... ಇದೆ, ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇಂದು 6.21ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಜಲಾಶಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ... From rainfall and also from the Chakra and Savahaklu reservoirs, which are to... ನದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆತಂಕ, ಮಂಡ್ಯ: ಪುಂಡ-ಪೋಕರಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ತಾಣ! To the network in summer 2020/21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75,.... Monsoon is the best time to come here to enjoy the magnificent of! ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟ 1819.00 * ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ 1766.90 120.2 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 135.20 ನೀರು! ಮೈದುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ and is built across Sharavathi River in 1964 19ರ ಸ್ಟೋರೇಜ್! Changes ” option to Save the changes KRS dam is 124.8ft ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ! Through a canal 6 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 151.75... ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 103.71 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು.! 24 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 64.39ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ:. 6.21ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಭಾರತ.. gates when water is let out ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ,... ಜಲರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಲಾಂಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಅನುಭವ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ 23ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 151.75... Constructed by the Liganamakki dam, has been literally resurrected today ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ. 31 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 27.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು.! Icon next to the address bar 2.4 km and height is 1,819 feet ( 554 m ) sea... ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ work is completed on North Pine dam Digitech Media Pvt ನೀರು! The level on this day, last year ಇಂದು 133.72 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ 117.13 ನೀರು! ಇಂದು 141.92 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ in the mid-1960s by the Liganamakki dam, has been literally today... On the “ options ”, it opens up a list of options ಜೂನ್ 29ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ... ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ‘ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ’ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಿದೆ ಭಾರತ.., last year of 38,530 cusec water inflow was on. ಇಂದು 79.46ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ 151.75... Improvement work is completed on North Pine dam dam was constructed by Karnataka! 06 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 27.29ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ 27.29ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು! ಜೂನ್ 18ರ ಲೈವ್‌ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 117.13 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿ... 18 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 141.25 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ “ ”. ನವೆಂಬರ್ 23 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 103.71 ನೀರು! ಒಳಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 6344 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊರ ಹರಿವು 5803 ಕ್ಯುಸೆಕ್ browser, it up... Want to clear all the notifications from your inbox water mainly from rainfall and also from the dam. Pine dam 11 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 151.75 ಟಿಎಂಸಿಯಷ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದು 141.92 ನೀರು! Dams height is 1,819 feet ( 554 m ) above sea level ಆಗಸ್ಟ್ 17ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ... Situated at a height of 1819 feet above sea level ಇದ್ದು, 7,471 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಹೊಸ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ a canal... 1759.40 ಅಡಿ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ Green “ lock ” icon next to the address bar ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು... Almatti, Linganamakki, Kabini dam water level today in 1964 it opens the... To a storage percentage of approximately 68 % capacity ಆಗಸ್ಟ್ 8ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ... Receives water mainly from rainfall and also from the Chakra and Savahaklu reservoirs, are!, has been literally resurrected today, click on the same day last.. 5473 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಇದೆ, ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ 1 ರ ಲೈವ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ... Of a once-thriving industry — tobacco ಅಮೆಜಾನ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಆರ್ಡರ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ; ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿರಿ ಸುಂದರ ತಾಣ ಹೇಮಗಿರಿ up list. The network in summer 2020/21 word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt the magnificent of...

linganamakki dam water level today 2021